team terkelsen aps vil sikre vedligeholdelse og udvikling/forbedring af dette system samt som minimum indfri kundernes forventninger til virksomhedens ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen. Virksomheden ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.

Dette betyder, at virksomheden vil:

 • Levere rette produkt til rette tid
 • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med opgaverne/projekterne
 • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter
 • Udføre arbejdet med den højest mulige kompetence og kvalitet samt sikre at denne løbende forbedres
 • Sikre den uddannelse/udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål
 • Give kunderne lidt mere end de har krævet/forventet
 • Være lovmedholdelig

Virksomheden har den 5 juni 2012 gennemført ekstern audit fra Bureau Veritas Certification uden afvigelser.

22. juni 2013 opfølgningsbesøg af Bureau Veritas Certification, uden afvigelser.

Vi har i 2014 valgt at udbygge vores ISO 9001 system til ISO 29001. ISO 29001 dækker over krav fra Offshore i kombination med kravene i ISO 9001.

Vi havde besøg af Bureau Veritas Certification den 10. juni 2014 og gennemførte audit uden afvigelser.

20. juni 2015 recertificering af ISO 9001:2008 af Bureau Veritas Certification gennemført uden afvigelser og opfølgningsbesøg på TS/ISO 29001 genenemført tillige uden afvigelser.

17. juni 2016 er opfølgningsbesøg på ISO 9001:2008 af Bureau Veritas Certification gennemført uden afvigelser og recertificering af TS/ISO 29001 genenemført tillige uden afvigelser.

23. maj 2017 er certificering gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser og observationer.

4. juni 2018 er opfølgningsbesøg gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser eller observationer.

18. juni 2019 er opfølgningsbesøg 2 gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification A/S uden bemærkninger eller afvigelser.

5. maj 2020 er re-certificering gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser eller observationer.

26 april 2021 er opfølgningsbesøg gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser eller observationer.

19 april 2022 er opfølgningsbesøg gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser eller observationer. 

15 maj 2023 er re-certificering gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser eller observationer.

1 juni 2024 er opfølgningsbesøg gennemført på ISO 9001:2015 af Bureau Veritas Certification uden afvigelser eller observartioner.

 • 4 ud af 5 kundetilfredshedsskemaer skal være 100% positivt besvaret
 • Levere flere ydelser til færre kunder
 • Sikre fortsat service ved sygdom
 • Ingen(0) berettigede kundeklager relateret til det udførte arbejde.