Kvalitetspolitikker

team terkelsen aps vil sikre vedligeholdelse og udvikling/forbedring af dette system samt som minimum indfri kundernes forventninger til virksomhedens ydelser og leverancer i enhver henseende og derved skabe tillid til virksomhedens faglige og markedsmæssige formåen. Virksomheden ønsker at kunderne får det indtryk og den oplevelse, at deres synspunkter høres og at samarbejdet foregår ukompliceret og professionelt.

Dette betyder, at virksomheden vil:

  • Levere rette produkt til rette tid
  • Opfylde alle relevante kundekrav og overholde alle myndighedskrav i forbindelse med opgaverne/projekterne
  • Arbejde på at opnå en høj grad af tilfredshed hos kunder og andre interessenter
  • Udføre arbejdet med den højest mulige kompetence og kvalitet samt sikre at denne løbende forbedres
  • Sikre den uddannelse/udvikling, som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål
  • Give kunderne lidt mere end de har krævet/forventet
  • Være lovmedholdelig